publicerad: 2021  
extension extensionen extensioner
ex·tens·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 uttänjning
MOTSATS flexion
extension (av något)
extension av vadmuskeln
belagt sedan 1690; till lat. exten´dere 'tänja ut; sträcka ut; ut­vidga'
2 filosofi, språk­vetenskap betydelse­omfång
ordet "svensk" har större extension än ordet "göte­borgare"
belagt sedan 1970-talet