publicerad: 2021  
extensiv extensivt extensiva
ex·tens·iv
adjektiv
[-i´v] el. [ek´s-]
(mycket) om­fattande
ett extensivt utvecklings­arbete
äv. riktad ut­åt
extensiv ut­bildning
extensiv läsning se läsning
extensivt jord­bruk se jordbruk
belagt sedan 1743; av franska extensif med samma betydelse; bildn. till lat. exten´dere, se ur­sprung till extension; jfr ur­sprung till 1intensiv!!, tendera