publicerad: 2021  
faktoranalys faktor­analysen faktor­analyser
fakt·or|­ana·lys·en
substantiv
fak`toranalys
en matematisk metod att förklara ett an­tal variabler som funktioner av ett lägre an­tal bakomliggande faktorer främst anv. in­om psykologin, särsk. för analys av intelligensen
faktoranalys (av något)
belagt sedan 1948