publicerad: 2021  
falka falkade falkat
verb
fal`ka
något ålderdomligt sträva att få eller upp­nå
falka efter något/att+verb
falka efter något
falka efter att+verb
falka inte efter jordisk lycka!
belagt sedan ca 1700; jfr fornsvenska falka 'köp­slå om något'; bildn. till fal med an­slutning till falk
falkafalkande