publicerad: 2021  
falkenerare falkeneraren, plural falkenerare, bestämd plural falkenerarna
falk·en·er·ar·en
substantiv
falkene`rare
person som dresserar rov­fåglar för jakt och har hand om dem under jakten
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (testamente upprättat av hövitsmannen i Finland Matias Kettilmundsson (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska falkenär; av medeltidslat. falcona´rius med samma betydelse, till senlat. fal´co 'falk'