publicerad: 2021  
falla samman föll fallit, presens faller
fall·er samm·an
verb
[sam`-] el. [sam´-]
falla ihop
någon/något faller samman
någon faller samman
något faller samman
efter kriget föll resterna av imperiet samman
belagt sedan 1842