publicerad: 2021  
falla igenom föll fallit, presens faller
fall·er i|­gen·om
verb
falla ige´nom
helt miss­lyckas i test eller dylikt
någon faller igenom
han föll igenom i examen
belagt sedan 1876