publicerad: 2021  
falla ifrån föll fallit, presens faller
verb
falla ifrå´n
någon faller ifrån
de gamla faller ifrån en efter en
belagt sedan 1346 (testamente upprättat av kung Magnus och drottning Blanka (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska falla fra
falla ifrånfrånfälle