publicerad: 2021  
fallucka falluckan falluckor
fall|­luck·an
substantiv
fal`lucka
nedfällbar golv­lucka särsk. i an­vändning som fälla
äv. bildligt, sär­skilt om intrig eller dylikt för att av­sätta någon
partiets vice ord­förande försvann genom en fallucka
belagt sedan 1732; 1965 i bildlig bemärkelse