publicerad: 2021  
fallvind fall­vinden fall­vindar
fall|­vind·en
substantiv
fall`vind
vind som har nedåt­riktad rörelse
katabatiska fall­vindar; de kraftigaste fall­vindarna finner man på sluttningar av mäktiga inlands­isar
belagt sedan 1932