publicerad: 2021  
falna falnade falnat
verb
fa`lna
hålla på att slockna om eld, glöd och dylikt
något falnar
elden falnade och dog
äv. bildligt förlora i glans
hennes skönhet hade falnat
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska falna, till fal- 'blek, färg­lös' i falaska
falnafalnande