publicerad: 2021  
farled far­leden far­leder
far|­led·en
substantiv
fa`rled
vatten­sträcka som är av­sedd för sam­färdsel och ofta spec. ut­märkt el. ut­ritad på sjö­kort etc.
SYN. segelled
en livligt trafikerad far­led
belagt sedan 1412 (öppet brev utfärdat av underhäradshövdingen i småländska Vista härad om ålfiske (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska farlidh; till 2fara 1 och 2led 1