publicerad: 2021  
fastställa fastställde fastställt, presens fastställer
verb
fas`tställa
1 slut­giltigt bestämma
JFR ange 1
någon fastställer något/sats
någon fastställer något
någon fastställer sats
kan vi fast­ställa dag för nästa samman­träde?; en på för­hand fast­ställd plan
belagt sedan 1726
2 fastslå något som kan värderas objektivt
någon fastställer något/sats
någon fastställer något
någon fastställer sats
man har fast­ställt att miljö­gifter orsakar cancer; vi kan fast­ställa att hennes författarskap har nått nya höjder med den senaste boken
belagt sedan 1728
fastställafastställande, fastställelse