publicerad: 2021  
fata morgana ingen böjning, neutrum
substantiv
[fa`ta morga`na]
hägring som inne­bär att objekt ser ut att växa i höjden vanligt i bl.a. Messina­sundet och polartrakterna
belagt sedan 1833