publicerad: 2021  
fatalier plural
fat·ali·er
substantiv
[-ta´-] el. [-ta`-]
tid in­om vilken något ska full­göras enligt lagen
belagt sedan 1685; till lat. (tem´pora) fata´lia 'den bestämda (tiden)', till fata´lis, se ur­sprung till fatal