publicerad: 2021  
fekal fekalt fekala
fek·al
adjektiv
feka´l
som har att göra med avföringen
fekala koli­bakterier; fekala streptokocker
belagt sedan 1881; av nylat. feca´lis, till lat. ´x 'drägg, botten­sats'