publicerad: 2021  
felaktig fel­aktigt fel­aktiga
fel·akt·ig
adjektiv
fe`laktig
som av­viker från det riktiga eller lämpliga
MOTSATS 1rätt JFR oriktig
lämna fel­aktiga upp­gifter; en fel­aktig bedömning; den lösning han före­slog var fel­aktig
någon gång äv. behäftad med brist
JFR 1defekt
fel­aktiga varor
belagt sedan 1737