publicerad: 2021  
felaktighet felaktigheten felaktigheter
fel·akt·ig·het·en
substantiv
fe`laktighet
ofta plur. av­vikelse från det rätta eller riktiga enl. viss norm, visst sak­förhållande eller dylikt
JFR 1fel 2
språkliga felaktigheter; rätta till felaktigheter
äv. om brister i funktion el. ut­seende hos produkter
vissa felaktigheter i glaset
belagt sedan 1747