publicerad: 2021  
felparkering fel­parkeringen fel­parkeringar
fel|­park·er·ing·en
substantiv
fe`lparkering
parkering på otillåten plats
felparkeringsavgift
felparkering (av något)
böter för fel­parkering
belagt sedan 1960