publicerad: 2021  
parkering parkeringen parkeringar
park·er·ing·en
substantiv
[-ke´-]
det att parkera
parkeringsbestämmelse; parkeringsförbud; parkeringsplats; felparkering
parkering (av något) (någonstans)
öva parkering
äv. parkeringsplats
hon körde in på parkeringen
äv. ut­vidgat
hundparkering
belagt sedan 1923