publicerad: 2021  
flasköppnare flask­öppnaren, plural flask­öppnare, bestämd plural flasköppnarna
flask|­öppn·ar·en
substantiv
flas`köppnare
ett redskap som an­vänds för att av­lägsna kapsyler från flaskor
belagt sedan 1945