publicerad: 2021  
flygare flygaren, plural flygare, bestämd plural flygarna
flyg·ar·en
substantiv
fly`gare
person som (yrkes­mässigt) manövrerar flyg­plan
stridsflygare; trafikflygare
han hade en pojk­dröm om att bli flygare; flygarna räddade Eng­land 1940
äv. om djur med flyg­förmåga
fladder­musen är en ut­märkt flygare
vit flygare en skadeinsektsom särsk. härjar i växt­hus: vita flygare till­hör insekts­familjen mjöl­löss
belagt sedan 1762