publicerad: 2021  
flyglinje flyg­linjen flyg­linjer
flyg|­linj·en
substantiv
fly`glinje
sträcka som trafikeras av reguljärt flyg
en flyglinje (från något) (till något) en flyglinje (mellan några)
belagt sedan 1919