publicerad: 2021  
flygledare flyg­ledaren, plural flyg­ledare, bestämd plural flygledarna
flyg|­led·ar·en
substantiv
fly`gledare
person som från (speciell byggnad på) flyg­plats kontrollerar och leder luft­farten
flygledartorn
belagt sedan 1948