publicerad: 2021  
formalism formalismen
form·al·ism·en
substantiv
formalis´m
1 över­driven trohet mot fast­ställda mönster och regler
stångas med byråkratisk formalism
belagt sedan 1811; se ur­sprung till formalisera
2 filosofi, informations­teknik m.m. formaliserat system för beteckningar
matematisk formalism
belagt sedan 1948