publicerad: 2021  
fotnot fot­noten, fot­noter skämts. fotnötter
fot|­not·en
substantiv
fo`tnot
kort an­märkning nederst på en sida el. i slutet av kapitel el. bok; särsk. i vetenskapliga samman­hang
en svår­läst doktors­avhandling med massor av fot­noter; pluralformen "fotnötter" är en skämtsam variant av "fot­noter"
ibland för att ut­trycka att något behandlas bara i förbi­gående el. har mindre betydelse
ett folk som bara blivit en fot­not i historien
belagt sedan 1902; efter tyska Fussnote med samma betydelse