publicerad: 2021  
foto-
förled
ofta i vetenskapliga el. tekniska samman­hang ljus-
fotoelektrisk; fotoelektrod; fotofysik; fototransistor
belagt sedan ca 1810; se ur­sprung till foto