publicerad: 2021  
foto fotot foton
foto·na
substantiv
fo´to el. fo`to
fotografi
fotoalbum; flygfoto; färgfoto; passfoto
ett foto (av/på någon/något)
ett foto (av någon)
ett foto (av något)
ett foto (någon)
ett foto (något)
ett svart­vitt foto; ta ett foto; han har ett foto av sin fru i plån­boken
ofta äv. om fotografering el. om fotografi­konsten
Text och foto: NN; ägna sig åt foto
belagt sedan 1913; av engelska photo, kort­form av photograph 'fotografi', till grek. pho´s 'ljus' och graph´ein 'skriva; rista'; jfr ur­sprung till fotografi