publicerad: 2021  
fotoelektricitet foto­elektriciteten
foto|­elektr·ic·itet·en
substantiv
fo`toelektricitet el. fot`oelektricitet
elektricitet som upp­kommit genom in­verkan av ljus på grund av foto­elektrisk effekt
belagt sedan 1907