SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fadd adjektiv, neutr. undviks som har o­intressant (och ofta o­angenäm) smak el. bi­smak admin.kokk.den fadda maten från stor­köketäv. bildligt i ut­tryck för olust­känslorpjäsen lämnar en fadd smak i munnensedan 1746av fra. fade med samma betydelse; av lat. fat´uus ’smak­lös’