publicerad: 2021  
framgångsrik framgångs­rikt framgångs­rika
fram·gångs|­rik
adjektiv
fram`gångsrik
som upp­nått goda resultat av viss verksamhet el. i all­mänhet
framgångsrik (i något)
en framgångs­rik affärs­man; en framgångs­rik författare som är över­satt till tio språk
äv. som lett till lyckat resultat ur den handlandes syn­punkt
en framgångs­rik alkohol­politik; behandlingen av tumören har varit framgångs­rik
belagt sedan 1868