publicerad: 2021  
1fråga frågan frågor
fråg·an
substantiv
frå`ga
1 begäran om upp­lysningar vanligen beträffande något fråge­ställaren inte känner till
en svår fråga; en knivig fråga; en klurig fråga; en näs­vis fråga; när­gångna frågor; ställa en fråga; rikta en fråga till någon; upp­repa frågan; besvara en fråga
en fråga (till någon) (om någon/något/sats)
en fråga (till någon) (om någon)
en fråga (till någon) (om något)
en fråga (till någon) (om sats)
på press­konferensen haglade frågorna över general­direktören; "Det var inte svar på frågan", kontrade intervjuaren
äv. som test på kunskaper, sär­skilt i skolan
frågesport; skrivningsfråga
han svarade fel på sista frågan
äv. med ton­vikt på formen sär­skilt språk­vetenskap
frågeordsfråga; frågetecken; ja/nej-fråga
direkt fråga; indirekt fråga
enkel fråga fråga från riksdags­ledamot till en­skilt stats­rådföre 1975
ledande fråga spec. i juridiska samman­hangfråga som är formulerad så att svaret redan an­tyds
retorisk fråga ut­rop i fråge­form som man inte väntar sig något svar påhon ställde en retorisk fråga – hur ofta ser ni ett universitet i närheten av fattiga om­råden?
belagt sedan 1526; av lågtyska frage med samma betydelse; till 2fråga!!
2 (aktuellt) ärende som bör diskuteras igenom
klimatfrågan; miljöfråga; pensionsfrågan; ödesfråga
en om­debatterad fråga; en brännande fråga; en delikat fråga; en känslig fråga; ta upp en fråga
en fråga (om någon/något/att+verb/sats)
en fråga (om någon)
en fråga (om något)
en fråga (om sats)
en fråga (om att+verb)
frågan om statligt stöd till pressen
ibland med ton­vikt på problem eller dylikt
vem som ska betala blir en senare fråga – nu gäller det att komma hem
det är fråga om ... det rör sig om ...det är fråga om att se till att mobbning behandlas i lagtexten
en akademisk fråga en fråga som saknar praktiskt intressevalet av terminologi in­om vården är ingen akademisk fråga, utan en fråga om liv och död
frågan är om ... jag tvivlar på att ...frågan är om upp­gifterna verkligen stämmer ○ äv. med negerad efter­följande bi­satsdet bör över­vägas om/att ...frågan är om vi inte ska ta tåget än­då
i fråga om beträffandedet är viktigt att livsmedels­företagen följer de krav som finns i fråga om hygien
inte komma på fråga vara ute­slutetmed tanke på den låga bebyggelsen i övrigt kan ett hög­hus­bygge inte komma på fråga
komma i fråga vara tänkbarnämnden diskuterade vilka av de sökande som kom i fråga för tjänsten
mjuk fråga (politisk) fråga som rör omsorgs­arbetet i sam­hälletäldre­vården är en av de mjuka frågor som partiet fokuserar på
vad är det frågan om? vad vill du/ni?vad sent du ringer, vad är det frågan om?
vara en öppen fråga vara helt ovisstända in i det sista var valutgången en öppen fråga
belagt sedan 1639
3 endast i vissa ut­tryck tvivel
de satte hans heder i fråga; hennes kompetens står ut­om all fråga
belagt sedan ca 1750
2fråga frågade frågat
verb
frå`ga
be (någon) att få vissa upp­lysningar av ny­fiken­het, vet­girighet eller dylikt
någon frågar (någon) (om någon/något/sats)
någon frågar (någon) (om någon)
någon frågar (någon) (om något)
någon frågar (någon) (om sats)
någon frågar (någon) (efter något) någon frågar (någon) (sats)
journalister är all­tid beredda att fråga; han frågade henne om vägen till stan; turisterna frågade efter vägen; hon frågade hur det stod till; fråga vad hon heter
äv. med syfte att kontrollera kunskaper
läraren frågade eleverna var Paris ligger
äv. med bi­betydelse av bön
fråga om råd; fråga om lov
fråga chans på någon se chans
fråga någon till råds se råd
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska fragha; av lågtyska vragen med samma betydelse; besläktat med forska, frejd
frågafrågande, 1fråga