publicerad: 2021  
fullfölja fullföljde fullföljt, presens fullföljer
verb
full`följa
fort­sätta fram till ett färdigt resultat
någon fullföljer något
ut­redningen måste full­följas; han dog innan han hann full­följa sina planer
spec. juridik hän­skjuta till högre instans
full­följa sin talan
belagt sedan ca 1420 (Bonaventuras Betraktelser); fornsvenska fulfylghia
fullföljafullföljande, fullföljd