publicerad: 2021  
fullgörelse full­görelsen full­görelser
substantiv
full`görelse
mest i juridiska samman­hang avtals­enlig prestation
fullgörelsedom; fullgörelsetalan
full­görelse av av­tal; full­görelse av förpliktelse; rätten att kräva full­görelse
belagt sedan 1811