publicerad: 2021  
fullföljd ingen böjning, utrum
full|­följd
substantiv
full`följd
full­följd av talan över­klagande av dom­stols eller myndighets beslut
belagt sedan 1830