publicerad: 2021  
fullgöra fullgjorde fullgjort, presens fullgör
verb
full`göra
ordentligt ut­föra plikt, åtagande eller dylikt
full­göra en upp­gift; full­göra ett upp­drag; full­göra sina förpliktelser
någon fullgör något
vårdnads­havare är skyldiga att se till att grundskoleelever full­gör sin skol­plikt; säljaren måste full­göra sina skyldigheter gent­emot köparen
belagt sedan 1469 (Heliga Mechtilds uppenbarelser); fornsvenska fulgöra
fullgörafullgörande