publicerad: 2021  
fullständig full­ständigt full­ständiga
adjektiv
full`ständig
som om­fattar allt nöd­vändigt
full­ständig vinter­utrustning; hon ville ge en full­ständig bild av situationen i landet
äv. rent förstärkande som i högsta grad har en viss egenskap el. är av viss typ
han är en full­ständig idiot; det är full­ständigt obegripligt att ingen hjälpte henne (adverbial)
full­ständiga rättigheter se rättighet
belagt sedan 1753; av tyska vollständig med samma betydelse; till 2stå!!