publicerad: 2021  
fundera funderade funderat
verb
funde´ra
ägna sig åt att tänka för att lösa ett problem eller dylikt el. för att komma fram till ett beslut
någon funderar (på/över något)
någon funderar (något)
någon funderar (över något)
fundera över livets mening; jag ska fundera på saken till i morgon
ibland med ton­vikt på resultatet av funderandet med partikelnut
någon funderar ut något
fundera ut ett listigt trick
ibland om sär­skilt grundligt tanke­arbete med partikelnigenom
någon funderar igenom något
har du funderat igenom konsekvenserna av förslaget?
äv. med bi­betydelse av av­sikt
någon funderar på att+verb/sats
någon funderar på sats
någon funderar på att+verb
hon funderar allvarligt på att öppna eget
belagt sedan 1678; ombildn. av sv. dial. funda, fundra, till fund 'på­fund'; jfr funder
funderafunderande, fundering