publicerad: 2021  
fundering funderingen funderingar
fund·er·ing·en
substantiv
funde´ring
ofta plur. resonerande tanke i syfte att bearbeta problem, komma fram till beslut och dylikt
funderingar (på/över något/att+verb/sats)
funderingar (något)
funderingar (sats)
funderingar (på att+verb)
funderingar (över något)
funderingar (över sats)
funderingar (över att+verb)
ut­talandet gav upp­hov till många funderingar och spekulationer; hon satt försjunken i funderingar
äv. med bi­betydelse av av­sikt
den engelska regeringen sades ha funderingar på att devalvera pundet
belagt sedan ca 1750