publicerad: 2021  
fungera fungerade fungerat
verb
[fuŋge´-]
1 arbeta tillfreds­ställande för sitt ända­mål eller sin upp­gift ofta om apparat
något fungerar (sätt)
ur­verket har slutat fungera; ingen­ting fungerade för henne och hon blev bara nia
äv. neutralt
apparaten fungerar så här; verksamheten fungerar väl
belagt sedan 1837; av tyska fungieren; av lat. fung´i 'full­göra; ut­öva'
2 full­göra funktionen som fram­går av samman­hanget; särsk. om person
någon fungerar som någon/något
någon fungerar som någon
någon fungerar som något
arbets­miljö­ombudet fungerade som ord­förande på mötet
belagt sedan 1840
fungerafungerande, funktion