publicerad: 2021  
fyrmänning fyr­männingen fyr­männingar
fyr|­männ·ing·en
substantiv
fy`rmänning
brylling
någons fyrmänning fyrmänning till någon några är fyrmänningar
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Westmanna-Lagen); fornsvenska fiurmänninger; till 1fyra!! och 1man!!