publicerad: 2021  
fåfänglighet få­fängligheten få­fängligheter
få|­fäng·lig·het·en
substantiv
fåfäng´lighet
1 hög­tidligt av­saknad av menings­fullt syfte särsk. i religiösa samman­hang
JFR tomhet
det världsliga livets få­fänglighet
belagt sedan 1480 (Skrifter till Läsning för Klosterfolk); fornsvenska fafänglikhet
2 före­teelse som tyder på få­fänga vanligen om före­mål
fjädrar, flor och all­sköns få­fänglighet
belagt sedan 1469 Heliga Mechtilds uppenbarelser
Fåfängligheters få­fänglighet! Bibeln (1917 års övers.), Predikaren 1:2 (om livet)