publicerad: 2021  
fågelbad fågel­badet, plural fågel­bad, bestämd plural fågel­baden
fågel|­bad·et
substantiv
`gelbad
mindre, vattenfylld an­ordning för fåglar att bada i ofta med dekorativt bi­syfte
ett snäck­format fågel­bad i cement på den väl­klippta gräs­mattan
belagt sedan 1938