publicerad: 2021  
färg-tv färg-tv:n färg-tv:ar
färg|­tv
substantiv
[fär`j-]
delvis historiskt tv-apparat som kan förmedla program i färg
äv. om mot­svarande tekniska system
färg-tv:n kom i slutet på 1960-talet
belagt sedan 1951