publicerad: 2021  
färgsättning färg­sättningen färg­sättningar
färg|­sätt·ning·en
substantiv
[fär`j-]
1 (val av viss) kombination av färger för in­redning eller dylikt
färgsättning (av något) (med något)
de valde en dämpad färg­sättning för möbleringen
belagt sedan 1827
2 färg­bestämning vid film­framkallning var­vid filmen får sin slut­giltiga färg­balans och ljushets­grad
belagt sedan 1964