publicerad: 2021  
färgton färg­tonen färg­toner
färg|­ton·en
substantiv
[fär`j-]
grund­läggande egenskap hos (de kulörta) färgerna, som kan an­ges med begreppen gul, röd, blå eller grön äv. om blandningar av an­gränsande sådana grund­färger
JFR 1ton 3
färg­ton, valör och mättnad karaktäriserar en färg; färg­tonen an­ger läge i spektrum
belagt sedan 1782