publicerad: 2021  
följetong följe­tongen följe­tonger
följe|­tong·en
substantiv
föl`jetong
berättelse som publiceras i tidning, av­snitt för av­snitt
en följetong (om någon/något/att+verb/sats)
en följetong (om någon)
en följetong (om något)
en följetong (om sats)
en följetong (om att+verb)
romanen gick som följe­tong i vecko­tidningen; pluralformen "följetänger" är en skämtsam variant av "följe­tonger"
äv. ut­vidgat
radioföljetong
äv. bildligt ständigt åter­kommande tema
en fråga som varit en följe­tong på förbundets kongresser; en politisk följe­tong där nya av­slöjanden har av­löst var­andra
belagt sedan 1842; av franska feuilleton 'tilläggsblad; underhållningsbilaga', till feuillet, diminutiv av feuille 'blad'; till lat. fol´ium 'blad'; jfr ur­sprung till foliant, folie