publicerad: 2021  
följsam följsamt följsamma
följ·samm·are
adjektiv
föl`jsam
som smidigt an­passar sig särsk. i sina rörelser
hon var en följsam danspartner
äv. all­männare
före­ställningen hade en följsam och suggestiv ljus­sättning
belagt sedan 1836