publicerad: 2021  
förbise förbisåg förbisett, presens förbiser
verb
`rbise
av miss­tag und­gå att lägga märke till
någon förbiser någon/något/sats
någon förbiser någon
någon förbiser något
någon förbiser sats
man bör inte förbi­se marginal­väljarnas betydelse; planen var nästan perfekt, men han hade förbi­sett en liten detalj
äv. med bi­betydelse av under­skattning vanligen perfekt particip
han har länge varit förbi­sedd i sitt hem­land; en allt­för förbi­sedd roman
belagt sedan 1822
förbiseförbiseende