publicerad: 2021  
förbiseende förbi­seendet förbi­seenden
för·bi|­se·end·et
substantiv
`rbiseende
det att råka und­gå att märka eller beakta något, t.ex. en fara
förbiseende (av någon/något/sats)
förbiseende (av någon)
förbiseende (av något)
förbiseende (av sats)
ofta som term i spel, sär­skilt schack­spel
genom ett grovt förbi­seende förlorade vit­spelaren damen
belagt sedan 1825